top of page

KREMA AYIRMA SEPERATORU

TEKNELLERR_edited.png

40 yıllık deneyim ...

Size yardıma hazırız.

UYGULAMA
Süt sektöründe pastörizasyon esnasında sütün içerisindeki kremayı ayıran makinedir.

NASIL ÇALIŞIR
Ürün, santrifüj kuvvet altında ayrıştırılacağı tambura beslenir. Santrifüj kuvvet, ürünü küçük aralıklı disklerin arasından akmaya zorlar. Disklerin arasında yoğunluk farklarına göre zıt yönlere akan hafif faz ve ağır fazın ayrım sağlanır.
Ağır faz, seperatör modeline bağlı olarak tambur iç çeperinden, ağır faz merkezcil pompasına* doğru taşar. Ağır faz merkezcil pompası yardımıyla basınç altında seperatörden dışarı alınır. Hafif faz, seperatör modeline bağlı olarak tambur merkezinden, hafif faz merkezcil pompasına doğru taşar. Hafif faz merkezcil pompası* yardımıyla basınç altında seperatörden dışarı alınır. Çıkış borularındaki karşı basınç valfleri, tambur içindeki interfazı düzenlemek için kullanılmaktadır.
Katı partiküller, tambur dış çeperinde birikir ve periyodik aralıklarla kısmi ve/veya tam deşarj işlemleriyle seperatör dışına tahliye edilir. Kısmi deşarj işlemi sırasında ürün kesilmez ve sadece katı hacmi boşaltılırken, tam deşarj işleminde tüm tambur hacmi boşaltılır. Kısmi ve tam deşarj sıklıkları PLC kontrol yazılımı ile HMI ara yüzü üzerinden ayarlanabilir.

TASARIM KRİTERLERİ
• Yüksek seperasyon verimi
• Minimum yağ kaçağı
• Düşük gürültü ve vibrasyon
• Hızlı ve etkili deşarj sistemleri
• Yüksek hijyen ve yerinde temizliğe (CIP) uyumluluk
• Yüksek malzeme kalitesi
• Çalışma parametrelerini kolayca ayarlayabilmek için HMI ve PLC
• Düşük enerji tüketimi sağlayan tahrik sistemi
• Proje bazlı seperasyon çözümleri

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz ?

bottom of page